Tag Archives: cách chống đau mắt khi hàn

Cách xử lý nhanh, an toàn khi bị đau mắt do nhiễm khói hàn

Trong quá trình làm việc không thể tránh khỏi các nhân tố độc hại sinh ra trong quá trình hàn. Các phân tử khói hàn được hình thành chính từ sự bay hơi của kim loại và của các chất hàn khi nóng chảy, khói hàn sinh ra trong quá trình hàn và những người thợ